Taisyklės

Registracijos sąlygos, naudojimosi taisyklės ir privatumo politika

e-siuntimai.lt - tai Jūsų asmeninių el. laiškų siuntimo įrankis internete, su kuriuo Jūs daug patogiau ir paprasčiau nei iki šiol siųsite el. laiškus savo klientams.

e-siuntimai.lt savininkas ir administratorius yra UAB „Invest group" (toliau - Operatorius). Naudodamiesi e-siuntimai.lt ar kitais Operatoriaus produktais, ar svetainėmis, su kuriais galima naudotis e-siuntimai.lt produktu, Jūs sutinkate su šia privatumo politika, naudojimosi taisyklėmis ir sąlygomis.

1. Siekdamas savo produkto vartotojams suteikti aukščiausios kokybės paslaugas Operatorius turi sukaupti tam reikalingą informaciją. Pavyzdžiui, tam, kad sukurti nemokamą arba mokamą paskyrą tik Jums, reikia užfiksuoti ir saugoti tokius duomenis, kaip vardą, pavardę, įstaigos pavadinimą, ir pan. Tam, kad lankytojai kurie rinksis mokamą paslaugą galėtų naudotis visomis produkto galimybėmis, gali būti reikalingi ir kiti kontaktiniai duomenys, pvz. telefono numeris, adresas ir t.t.

2. Atliekant registraciją vartotojas aiškiai supranta naudojimosi taisykles ir sutinka, kad jo asmens duomenis būtų apdorojami bei saugomi automatiniu būdu. Vartotojas registracijos metu gali pasirinkti, ar sukaupti duomenys apie jį gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.

3. Visus Jūsų e-siuntimai.lt registracijos metu pateikiamus asmeninius duomenis saugo ir administruoja Operatorius. Nei Operatoriaus, nei kitos trečiosios šalies sprendimu, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus, Jūsų asmeniniai duomenys negali būti perduoti trečiosioms šalims be atskiro ir aiškaus Jūsų sutikimo.

4. Naudojantis e-siuntimai.lt draudžiama pateikti klaidinančią, kitus asmenis ar subjektus kompromituojančią ar įžeidžiančią informaciją, kuri galėtų padaryti tiesioginę ar netiesioginę žalą Operatoriui, kitiems asmenims ar subjektams. Asmenys, pateikdami klaidingą (žalingą) informaciją, prisiima pilną atsakomybę už galimus padarinius, atsirandančius dėl tokios informacijos pateikimo.

5. Naudojantis e-siuntimai.lt draudžiama siųsti elektroniniu paštu, elektroniniu būdu ar kitaip perduoti ar siųsti bet kokį turinį ir/ar nuorodas į bet kokį turinį, kurio publikavimas ir/ar panaudojimas yra draudžiamas arba ribojamas Lietuvos Respublikos įstatymais.

6. e-siuntimai.lt turėtojai įsipareigoja taip pat ir patys visomis išgalėmis saugoti savo ar kitų asmenų pateikiamą asmeninę (ne viešam naudojimui skirtą) informaciją nuo nutekėjimo ar neteisėto panaudojimo:

a) kiekvieną kartą, pabaigus naudotis e-siuntimai.lt sesija, nuo jos atsijungti, paspaudžiant nuorodą „Atsijungti";

b) neperduoti savo prisijungimo duomenų trečiosioms šalims;

c) nekaupti, nesaugoti ir neperduoti kitų asmenų asmeninės informacijos trečiosioms šalims, taip pat jos nenaudoti jokiais komerciniais ar tiesioginės rinkodaros tikslais ir nesuteikti tokios galimybės trečiosioms šalims.

7. Operatorius neatsako už jos svetainėse pateikiamos kitų firmų produktų ir paslaugų reklamos teisingumą, tų produktų ir paslaugų kokybę ir už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo jų reklama.

8. e-siuntimai.lt turėtojai gali bet kada pašalinti savo asmeninius duomenis iš Operatoriaus duomenų bazės, pašalindami savo registraciją.

9. e-siuntimai.lt turėtojų asmeniniai duomenys saugomi ne ilgiau kaip 2 metus, nuo paskutinio pasinaudojimo jais datos.

10. Operatorius turi teisę bet kada ir dėl bet kokios priežasties pašalinti asmens registraciją (e-siuntimai.lt) ir bet kokius asmens padarytus įrašus iš savo duomenų bazės. Taip pat kreiptis į atitinkamas institucijas dėl asmens patraukimo atsakomybėn dėl jo neleidžiamais veiksmais padarytos materialinės (įskaitant negautas pajamas) ir nematerialinės žalos Operatoriui, jo partneriams, klientams ar kitiems asmenims bei subjektams.

11. Operatorius jokiomis aplinkybėmis neatsako už galimus padarinius, sukeltus nenugalimų jėgų (Force Majeure) įtakos, kurių negalėjo niekaip įtakoti ar numatyti.

12. Visos čia pateiktos nuostatos gali būti keičiamos ir papildomos. Apie pasikeitimus e-siuntimai.lt turėtojai informuojami www.e-siuntimai.lt svetainėje.

 

  •